Lucanus cervus - Roháč obecný

Řád: brouci (Coleoptera)
Čeleď: roháčovití (Lucanidae)

Roháč obecný (Lucanus Cervus) je u nás největší vyskytující se brouk. Roháči žijí převážne v dubovích, ale i jiných listnatých lesech, kde se živí stromovou mízou. Jejich larva se vyvijí 4 až 5 let.

Dospělý jedinec žije 14 dnů až měsíc v červnu a červenci. Samečci i samičky dorůstají různé velikosti podle hojnosti a pestrosti potravy. Velikost samce se pohybuje od 28-75 mm a samičky od 23-50 mm.

Samičky roháče obecného kladou v průměru 30 vajíček o průměru 2,25 mm. Larvy se zprvu živí humusem, později žerou dřevo. Už na kukle je patrné podle zřetelných "parohů" zda brouk bude samec. Roháč obecný je u nás chráněný.